Staff

Teaching Staff

Teaching Staff list

S.No. Name Subject Contact No.

1

Dr. Lalita Srivastava

Hindi

9451064044

2

Miss Kavita Mishra

Hindi

9451929714

3

Dr. Rekha Pandey

Hindi

9415716999

4

Dr. Yachna Singh

Hindi

9451922385

5

Dr. Sunita Tiwari

English

6

Dr. Punam Srivastava

Sanskrit

9455042308

7

Dr. Arun Kumar Mishra

Sanskrit

9453869301

8

Mohammad Nazim

Urdu

9450090444

9

Dr. Naveen Kumar Singh

Education

9450175237

10

Mrs. Mamta Singh

Education

9369322857

11

Dr. Upma Singh

Home Science

9453918137

12

Dr. Suman Rastogi

Home Science

9452625776

13

Dr. Shweta Pandey

Home Science

9598482904

14

Dr. Pallavi Tiwari

Home Science

8765589718

16

Dr. Sushama Sarraf

Psychology

9452286686

17

Dr. Shatrughan Singh

Geography

9451874657

18

Dr. Siyaram Yadav

Geography

9454877613

19

Dr. Prahlad Kumar

Geography

9450914513

20

Dr. Anil Pandey

Geography

9936433848

21

Dr. Shailja Singh

Geography

9453184880

22

Dr. Prem Chandra Pandey

Military Science

9473571277

23

Dr. Amrendra Kumar Singh

Economics

9453152179

24

Dr.Ajeet Kumar Pandey

Economics

9455874254

25

Dr. Ram Naval Yadav

Midlevel History

9792232563

26

Dr. Akhilesh Kumar Mishra

Ancient History

9454611858

27

Dr. Sangeeta Shukla

Ancient History

9616644352

28

Mr. Gyanendra Singh

Political Science

9453179398

29

Dr. Kumkum Singh

Political Science

9450827074

30

Dr. Renu Tiwari

Political Science

8005436228

31

Dr. Rajesh Tiwari

Sociology

9451996850

32

Dr. Gaurav Singh

Sociology

9454720778

33

Dr. Laxmi Srivastava

Sociology

8924913706

34

Dr.Akhilesh Vaishya

Commerce

9838326430

35

Dr. Dheerendra Yadav

Commerce

9415701963

36

Dr. K. K. Patel

Science(Botany)

9839850943

37

Dr. C. B. Singh

Science(Botany)

9305541158

38

Dr. Aftab Alam Ansari

Science(Botany)

8960125799

39

Mr. Kumar Gaurav

Science(Math)

9454471721

40

Miss Neeraj Jaiswal

Science (Chemistry)

9918408716

41

Miss Gunja Srivastava

Science (Math)

7376349645

42

Dr. Gaurav Singh

Science Physics)

9670295294

43

Dr. S. P. Mishra

Science (Chemistry)

9628714700

44

Dr. R. B. Singh

Science (Zoology)

9415145979

45

Dr. Anand Singh

Science (Chemistry)

9415666158

46

Mr. Vikash Srivastava

Science (Math)

 6387772327

47

Dr. B.L. Singh

Agriculture

 9415458212

48

Dr. M.K. Singh

Agriculture

 9450519194

49

Dr. Shyam Ji Mishra

Agriculture

9451251929

50

Mr. Pramod Kumar Singh

Agriculture

9918974454

51

Dr. R. K. Srivastava

Agriculture

9670959706

52

Dr. Rakesh Kumar Singh

B.Ed./M.Ed.

9451203715

53

Mr. Ram Murti Verma

B.Ed./M.Ed.

9454108696

54

Dr. Ravindra Kaur

B.Ed./M.Ed.

9451968500

55

Dr. Rakesh Mishra

B.Ed.

9454076468

56

Dr. Jitendra Srivastava

B.Ed.

9415960935

57

Mr. Kaushal Kishor Singh

B.Ed.

9721361864

58

Mr. Jai Shankar Pandey

Law

9450526428

59

Mr. Jag Prasad Mishra

Law

9451930634

60

Mr. Uttam Kumar Singh

Law

9452172316

61

Mr. Sanjay Vatsgotri

Law

9696847660

62

Mr. Pervez Alam

Law

9889983022

63

Mr. Rajanand Singh

Law

8765589661

64

Mr. Sarvottam Vashisth

Law

9580091212

65

Dr. Rajnish Srivastava

Law

9452997180

66

Mr. Atul Srivastava

Law

9984223300

67

Dr. Anurudha Singh

B.P.Ed.

9415872581

68

Dr. Jitendra Pratap Jha

M.P.Ed.

9456861602

69

Dr. Rajnish Chandra Pandey

B.P.Ed.

9415164366

70

Dr. Ayub Siddiqui

B.P.Ed.

9415454675

71

Dr.Dilip Singh

B.P.Ed

9838320026

72

Mr. Sudhir Yadav

B.P.Ed.

9455747598

73

Mr. Ram Janam Prajapati

B.Ed.

9554317530

74

Mr. Pashupati nath singh

B.Ed.

9565969000

75

Dr. Dr. MEENA SINGH

B.Ed.

8840070131